Autorski video materijal Aleksandra Bačlije

Na ovom reklamnom video nalazi se autorski video materijal Aleksandra Bačlije koji je istovremeno i autor i akter jednog dela istog videa.

Video materijal je nastao u zimskoj sezoni 2015/2016 za lične potrebe kao i potrebe škole skijanja MM Ski Sport na Kopaoniku, u kojoj je Aleksandar Bačlija u periodu nastanka video materijala bio instruktor i snimatelj. Aleksandar Bačlija je u reklamnom videu obučen u uniformu škole sa koje su brisani brendovi (sponzori).

Video materijal je za reklamne svrhe uzet i iskorišćen bez znanja i saglasnosti autora, odnosno Aleksandar Bačlija nije prodao niti ustupio svoj autorski rad ni jednoj agenciji, mediju, organizaciji, kao ni privatnom licu, ili bilo kome drugom na korišćenje.