Rentiranje ski opreme

3M RENT SKI SET nalazi sa spoljne strane Konaka, koja gleda na hotel KLUB A, pored ulaza u konak Koznik I parking.Usluge 1 dan 2 dana 3 dana 4 dana 5 dana 6 dana 7 dana
                 
I klasa skija Komplet 1350 2460 3450 4420 5400 6200 6200 (dan gratis)
Skije + štapovi 980 1720 2330 3080 3700 4180 4180 (dan gratis)
Ski cipele (od 36 - 50) 600 1100 1480 1890 2340 2720 2720 (dan gratis)
                 
Premium skije Komplet 1600 3150 4350 5500 6780 7860 7860 (dan gratis)
Skije 1260 2400 3300 4200 5040 5800 5800 (dan gratis)
                 
VIP skije Skije 2600 4700 6800 8600 10500 12600 12600 (dan gratis)
                 
Skije za decu Komplet 890 1580 2250 2880 3500 4180 4180 (dan gratis)
Skije 630 1200 1780 2300 2800 3660 3660 (dan gratis)
Ski cipele (do 35) 370 660 950 1200 1500 1790 1790 (dan gratis)
                 
Kacige i štapovi Ski štapovi 120 190 270 350 420 500 500 (dan gratis)
Kacige 200 380 540 690 840 990 990 (dan gratis)
                 
Snowboard Snowboard + čizme 1500 2700 3800 4920 5960 6800 6800 (dan gratis)
Snowboard 1100 1900 2580 3380 4060 4680 4680 (dan gratis)
Čizme 680 1230 1620 2030 2580 2950 2950 (dan gratis)