06.03.2021.

MM ski-sport u saradnji sa Sportskom Akademijom Beograd (Dozvola za rad broj: 612-00-01448/2010-04 izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije , 31.01.2011. godine ,a koja je u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova za sport Sl. glasnik RS. br.8/2013) raspisuje konkurs za upis polaznika na kurs 120 sati osposobljavanja za sticanje zvanja:

 1. SPORTSKI INSTRUKTOR ALSPKOG SKIJANJA NIVO 1
 2. SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 2
 3. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1
 4. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 2

Praktični deo seminara biće organizovan od 09. -18.03.2021. na Kopaoniku.

Opšti (teorijski) deo seminara biće organizovan u Beogradu posle praktičnog dela, u dogovoru sa Sportskom Akademijom. Opšti (teorijski ) deo seminara mogu pohađati svi kanditati bez obzira da li su prisustvovali praktičnom delu seminara.

USLOVI UPISA NIVO 1

 1. Završeno najmanje srednje obrazovanje
 2. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
 3. Takmičari sa 100 i manje FIS bodova, mogu polagati objedinjeni ispit za NIVO 2 ( u prijavi naglasiti da ste takmičar sa 100 ili 50 FIS bodova i vaš „FIS code“)
 4. Odgovarajuće poznavanje srpskog jezika
 5. Položen prijemni ispit ( polaznici polažu prijemni ispit prvog dana seminara kako bi se kvalifikovali za učešće na seminaru)

USLOVI UPISA NIVO 2

 1. Stečeno zvanje instruktora skijanja NIVO 1
 2. Najmanje 90 sati rada u zvanju instruktor NIVO 1
 3. Najmanje dve sezone rada u zvanju instruktora NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 1

 1. Popunjena prijava
 2. Diploma o prethodno stečenom zvanju -overena kopija
 3. Potvrda o zdravstvenoj spospobnosti ( ne starija od mesec dana)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
 5. Fotografija
 6. Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 54 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje – praktičnog ispita, troškove organizacije seminara

  Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 2

 1. Popunjena prijava
 2. Potvrda o stečenom zvanju instruktora skijanja NIVO 1
 3. Potvrda o 90 sati rada u zvanju instruktor skijanja NIVO 1
 4. Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 54 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje – praktičnog ispita, troškove organizacije seminara

  Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 2

PROGRAM SPECIFIČNOG DELA SEMINARA

09.03.2021.
 • 20.00h - sastanak i upoznavanje sa programom seminara
 • 21.00h-22.00h teorijsko predavanje
   
10.03.2021.
 • 09.00h-10.00h uskijavanje
 • 10h prijemni ispit
 • 10.30h – 12.00h praktičan rad na snegu
 • 12.00h-13.00h pauza
 • 13.00- 16.00h praktičan rad na snegu i pedagoška praksa u školi skijanja i snouborda
 • 19.00h-20.00h video analiza
 • 20.00h-22.00h teorijska predavanja
   
11.03.-17.03.2020.
 • 09.00h – 12.00h praktičan rad na snegu
 • 12.00h-13.00h pauza
 • 13.00- 16.00h praktičan rad na snegu i pedagoška praksa u školi skijanja i snouborda
 • 19.00h-20.00h video analiza
 • 20.00h-22.00h teorijska predavanja
   
18.03.2020.
 • 09.00h- 10.00h uvežbavanje
 • 10.00.h praktičan ispitRaspis za seminar 2021. Kopaonik

Program stručnog osposobljavanja instruktora

Preuzmite prijavu

 

Prijave slati na email office@mmskisport.com
Kontakt za informacije mob. 0638480408