05.09.2019.
  • Instruktor skijanja
  • Instruktor snowboarda
  • Asistent instruktora
  • Fotograf


Prijave poslati na mail office@mmskisport.com

Uz prijavu priložiti fotografiju, a za radno mesto instruktora skijanja i snowboarda i kopiju licence, najkasnije do 05.10.2019. Prijave koje se dostave nepotpune nece biti razmatrane.

Svim prijavljenim kandidatima garantujemo potpunu diskreciju.