25.09.2020.

MM Ski-Sport raspisuje javni konkurs za zimsku sezonu 2020/2021 za rad u ski centru Kopaonik

  • Instruktor skijanja
  • Instruktor snowboarda
  • Asistent instruktora
  • Fotograf

Prijave poslati na mail office@mmskisport.com

Uz prijavu priložiti fotografiju, a za radno mesto instruktora skijanja i snowboarda i kopiju licence, najkasnije do 02.10.2020.
Prijave koje se dostave nepotpune nece biti razmatrane.
Svim prijavljenim kandidatima garantujemo potpunu diskreciju.