18.12.2018.
Popravni ispit ce se odrzati 25.12.2018. na Kopaoniku sa pocetkom u 11h
Pedagoska praksa 11h
Prakticni deo/ tehnika 12h
Prijave poslati na office@mmskisport.com sa sledecim podacima
1. Ime i prezime
2. Kontakt telefon
3. Email adresa
4. Datum i mesto polaganja prakticnog ispita