05.10.2017.

MM SKI-SPORT je odrzao predavanje u OC Jahorina o organizaciji uspesne skole skijanja.