Rentiranje ski opreme

Usluge 1 dan 2 dana 3 dana 4 dana 5 dana 6 dana 7 dana
                 
I klasa skija Komplet 1400 2460 3500 4460 5400 6200 6200 (dan gratis)
Skije + štapovi 1060 1760 2350 3080 3760 4230 4230 (dan gratis)
Ski cipele (od 36 - 50) 700 1170 1530 1890 2350 2720 2720 (dan gratis)
                 
Premium skije Komplet 1650 3180 4350 5530 6820 7880 7880 (dan gratis)
Skije 1290 2470 3300 4230 5055 5800 5800 (dan gratis)
                 
VIP skije Skije 2600 4700 6800 8600 10500 12600 12600 (dan gratis)
                 
Skije za decu Komplet 940 1650 2250 2940 3520 4230 4230 (dan gratis)
Skije 700 1230 1880 2350 2820 3760 3760 (dan gratis)
Ski cipele (do 35) 470 820 1060 1290 1530 1820 1820 (dan gratis)
                 
Kacige i štapovi Ski štapovi 120 190 270 350 420 500 500 (dan gratis)
Kacige 200 380 540 690 840 990 990 (dan gratis)
                 
Snowboard Snowboard + čizme 2120 3640 5090 6590 8000 9080 9080 (dan gratis)
Snowboard 1530 2580 3530 4590 5440 6270 6270 (dan gratis)
Čizme 940 1650 2230 2720 3450 3990 3990 (dan gratis)