20.10.2016.

MM ski-sport je prisustvovao HEAD press konferenciji u Soldenu, Austrija.