30.10.2023.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „SPORTSKA AKADEMIJA“ BEOGRAD

K O N K U R S

za stručno osposobljavanje kadrova za sport

(-U skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i podzakonskim aktima: Sl.glasnik RS br: 60/20 i 86/20, Akreditacija-dozvola za rad izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Dozvola za rad izdata od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije br.66-00-00529/2020-03).

Osposobljavanje se realizuje za sportske učitelje, trenere, rekreatore i menađžere koji rade u klubovima a ne poseduju potrebna zvanja, sportiste koji žele da se posvete stručnom radu, generalne sekretare saveza i klubova, rukovodioce sportskih objekata i programa u teritorijalnim savezima i sportskim centrima koji nemaju adekvatna stručna zvanja u skladu sa Zakonom o sportu republike Srbije.

Konkurs stručnog osposobljavanja kadrova odnosi se na sledeća sportska zanimanja i zvanja koja se realizuju po novom programu:

INSTRUKTOR U SPORTU
 • Sportski instruktor-sportski učitelj (IV nivo-360 časova)

Napomena: program stručnog osposobljavanja IV nivoa omogućava rad sa decom u sportu do 16 godina starosti !

Program realizuju profesori i nastavnici Sportske akademije u saradnji sa stručnim saradnicima MM ski-sport doo, eksterni nastavnici i eminentni stručni saradnici Nacionalnih granskih saveza. Svaki polaznik dobija stručnu literaturu i instrukcije u elektronskoj formi.

Cena programa stručnog osposobljavanja za :

 • IV nivo (360 časova) i III nivo (360 časova) iznosi 410 evra za kandidate sa srednjom stručnom spremom i 300 evra za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom,
 • II nivo (240 časova) iznosi 300 evra

Troškove stručnog osposobljavanja moguće je platiti u tri rate.

Sportska akademija će u saradnji sa Nadležnim nacionalnim savezima i teritorijalnim sportskim savezima realizovati program u Beogradu a po potrebi i u našim Edukativno-trenažnim centrima u Srbiji za koje se postigne opravdanost i saglasnost !

Neophodna dokumentacija za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole i diplome,
 • Overena fotokopija uverenja o stručnoj osposobljenosti III nivoa samo za upis kandidata na IV nivo (sportski učitelj ),
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Izvod iz knjige rođenih,
 • Potvrda o sportskom i trenerskom stažu izdata od strane Nacionalnog saveza, kluba, sportskog centra i dr.
 • CV ( lična biografija ),
 • Dokaz o uplati prve rate školarine,
 • Upisni formular

Upis je do 10 novembra 2023 godine !

Dodatne informacije: office@mmskisport.com